EUROPEJSKIE GIMNAZJUM JĘZYKOWE w Radomiu

Lokalizacja

województwo: mazowieckie
powiat: Powiat m. Radom
gmina: M. Radom
miejscowość: Radom

Informacje

Typ szkoły / placówki: Gimnazjum
Patron szkoły: im.Unii Europejskiej
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

EUROPEJSKIE GIMNAZJUM JĘZYKOWE w Radomiu
Plac Konstytucji 3 Maja 2
26-600 Radom
Poczta: Radom
telefon: 0483635075
fax: 0483635075
strona internetowa: gimazjum.radom.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły EUROPEJSKIE GIMNAZJUM JĘZYKOWE w Radomiu (Radom), jest to Gimnazjum.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Anna Maciejewska
województwo: mazowieckie
powiat: Powiat m. Radom
gmina: M. Radom